مقالات مهندسی مکانیک -
چگونگی تصفیه آب در صنعت
482+
ارسال شده در دوشنبه 25 آذر 1398

همانطور که می دانید دیگهای بخار بویلر ها با استفاده از یک آب ورودی به تولید بخار می نمایند که این بخار طی یک چرخه بعد از ورود به کندانسورها (چگالنده ها) و سرد شدن مجددا به حالت اولیه بازگردانده می شود. به همین دلیل تصفیه آب آن در دو بخش داخلی و خارجی مطرح می گردد که در بخش تصفیه داخلی نیز با افزودن مواد شیمیایی می‌توان عمل تصفیه را تکمیل نمود.


نکته قابل توجه این است که با توجه به این آب میعان شده از بخار این دیگها دارای ترکیباتی همچون سیلیس، مواد معلق نمک های معدنی و کربناتی می باشد باید این آب نیز جهت بازگشت مجدد به چرخه یک واحد صنعتی تصفیه گردد که در این راستا از رزین های تبادل یونی با فیلتراسیون با پوشش های از رزین های مبادله کننده یون استفاده می گردد.


تصفیه آب خنک کننده 

اگر گذاری در یک کارخانه یا یک واحد صنعتی نموده باشید مشاهده نموده که در اکثر موارد در بخشهای از صنعت که جریان های گرم و یا دستگاهها و قطعات گرم وجود داشته باشد جهت خنک نمودن آنها از جریان های آبی استفاده می گردد.این سیستم های خنک کننده به چند شکل موجود است. در سیستمی آب از طرف وارد شده و پس از انجام عمل تبادل حرارتی از طرف دیگر به صورت پساب خارج می شود. این سیستم که آن را یک بار مصرف (Once through cooling water) اطلاق نموده است.


بیشتر در جایی که منابع آب وسیعتری است، کاربرد خواهد داشت. در سیستم دیگر آب را پس از انجام عمل مبادله گرما در درون حوضچه ها و برج های خنک کننده با ارتفاع زیاد جهت ریزش آب قرار می دهند و پس از خنک کردن آن دوباره آب مورد استفاده قرار می دهد. که این سیستم را سیستم گردش باز (Open recircuating) می نامند.


حال اگر جهت حفظ هر چه بیشتر آب مورد استفاده آن را در یک سیستم بسته قرار دهیم آن را سیستم گردشی بسته (Close recircuating) می نامند. همان طور که مشخص است کنترل کیفیت آب گردشی در این سیستم ها به خصوص در برجهای خنک کننده (Cooling Tower) به جهت جلوگیری از خوردگی، رسوب گذاری و ایجاد آلودگی بسیار دارای اهمیت است.


عکس زیر طراحی از انواع خنک کننده ها را نشان می دهد

تصفیه آب در صنعت

به همین جهت باید دبی آب مورد استفاده، دماهای ورودی و خروجی برج و نسبت ناخالصی های موجود در آب های ورودی و خروجی را دائما در کنترل داشته تا در صورت لزوم بتوان با ایجاد تغییرات در آن کیفیت آب را تحت کنترل و به شکل مورد نظر رساند.

مثلا: در صورت ایجاد خوردگی و رسوب گذاری می توان از فسفات ها و پلی فسفاتها و کرومات بهره برد که البته استفاده از کرومات آنها به دلیل ایجاد فلزات سنگین آنچنان مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا در صورت ذرات جامعه می تواند از فیلتر جهت ضدعفونی نمودن نیز از کلر استفاده نمود.

نمونه پروژه های آماده

دریافت آنی
پشتیبانی 24 ساعته
درگاه پرداخت آنلاین
امکان دریافت مجدد
دارای نماد اعتماد