مقالات مهندسی مکانیک -
چگونگی حذف کلر آزاد از آب
378+
ارسال شده در جمعه 22 آذر 1398

کلرین در واحد های پیش تصفیه برای اکسیداسیون مواد آلی اضافی می شود. تا رزین در مبادله گر آنیونی را از فولینگ مواد آلی محافظت نماید. مقدار کلرین اضافه شده باید بیش از (کلرین مورد تقاضای) آب باشد، تا نیروی محرک مورد نیاز برای از بین بردن هاگ ها را تأمین کند و به سرعت، مواد آلی مقاوم را اکسیده کند. باقی مانده های کلرین آزاد باید از 0.5 تا 1 ppm وجود داشته باشد. این عمل فوق کلر زنی گفته می شود.

متاسفانه باقی مانده های بالای کلرین به بیشتر رزین های مبادله یون به وسیله اکسیداسیون صدمه می زند. بنابراین واحد کلر زنی قبل از واحد یون زدایی می بایست باشد و عمل جذب کلر نیز صورت می گیرد.

 

کربن پودری یا گرانولار (دانه ای)

بیشتر کارخانه ها از بین بردن کلر، بست های کربنی دانه ای تحت فشار دارند که شن و یا آنتراسیت می توان استفاده نمود. محدودیت بستر های کربن، عمر کوتاه آن ها به خاطر آلودگی است. بستر های کربن باید یک یا چند بار در سال جایگزین شوند. واکنش شیمیایی بین کربن و کلرین در معادله زیر داده شده است.


2cl2 + c + 2H2O       →     4Hcl + co2

اسید هیدرو کلریک به وسیله قلیایت آب، خنثی شده است.  1 ib   کربن برای واکنش با 6 ib  کلرین لازم است. در نتیجه وقتی آب حاوی 1 ppm کلرین باقیمانده باشد 1.000.000 gal حاوی 8.3 ib کلرین خواهد بود که برای حذف آن به 1.4 ib  کربن نیاز خواهد داشت. در این واکنش کربن در بستر به تدریج مصرف می شود.


سولفیت سدیم یا بی سولفیت به داخل مسیر جریان پمپاژ شده و با کلرین واکنش  خواهد داد. معادله زیر واکنش با سولفیت سدیم  را نشان می دهد.


   Na2 So3 + Cl2 + H2O     →    Na2 So4 + 2Hcl

وقتی 1 ib سولفیت سدیم با 0.17 کلرین واکنش می دهد،  1.000.000gal  آب حاوی 1ppm  کلرین باقیمانده به 12.3 ib  بی سولفیت سدیم نیاز خواهد داشت. معادله زیر واکنش با بی سولفیت سدیم را نشان می دهد.

 4NaH So3 + 2Cl2 + 2H2O      →       Na2 So4 + 4Hcl + H2So4

وقتی 1 ib سولفیت سدیم با 0.171 b کلرین وکنش می دهد، gal 1.000.000 آب حاوی 1 PPM کلرین باقیمانده به 12.3ib  بی سولفیت سدیم نیاز خواهد داشت.


گاز دی اکسید سولفور

در کارخانه های بزرگ، گاز دی اکسید سولفور برای حذف کلر ترجیح داده شده است. سولفورناتور شبیه به یک کلرینیتور برای این منظور استفاده شده است.


سولفیت کلسیم (Dechlorite)

دی کلریت : نام تجاری خارجی برای دانه های سولفیت کلسیم ساخته شده برای استفاده به عنوان بستر ها در فیلتر های فشاری است. سولفیت همانطور که با کلرین در آب از فیلتر ها عبور کرد هوا کنش می دهد به آرامی حل می شود. واکنش کلر زدایی شبیه به آنچ در سولفیت سدیم بود است و در معادله زیر نشان داده شده است.

     Ca2 So3 + Cl2 + H2O         →          Ca2 So4 + 2Hcl                 

 دی کلریت به نسبت 1 ib  به 0.6 b کلرین واکنش خواهد داد. هزینه آن حدود 10 برابر سولفیت سدیم است.

کلمات کلیدی : تصفیه آب ,

نمونه پروژه های آماده

دریافت آنی
پشتیبانی 24 ساعته
درگاه پرداخت آنلاین
امکان دریافت مجدد
دارای نماد اعتماد