مقالات مهندسی - مقالات مهندسی مکانیک -
روش کار خان کشی و دستگاه های خان کشی
372+
ارسال شده در سه شنبه 08 بهمن 1398

در روش خان کشی حرکت تراش مستقیم الخط است. امتیازات این روش زمان های تولیدی بسیار کوتاه و دقت بسیار بالای آن است، اما نیاز به ابزارهای بسیار گران بها دارد.

روش خان کشی برای ایجاد سطح مقاطع معین در سوراخ های دایره ای شکل بدون ته بکار می رود شکل(۱-۱)


مقاطع خان کشی شکل ۱-۱

سوراخ های ته دار را فقط می توان به روش صفحه تراش ماشینکاری نمود. میله خان کشی به عنوان ابزار از ردیف یک سری دندانه های تراش تشکیل شده است. اما چون کار تراش بایستی در یک کورس کامل شود، شکل دندانه ها مرحله به مرحله به شکل نھائی پروفیل در دست تولید نزدیک می شود ( اشکال ۲-۱ و ۳-۱)۔


میله خان کشی شکل ۲-۱


مقایسه بین خان کشی و اره کشی شکل ۳-۱

به این جهت فقط یک حرکت تراش وجود دارد. عملکرد پیشروی بدون حرکت خاص توسط خود شکل دندانه های تغییر یافته دندانه های بعدی در جهت شعاعی اعمال می شود. این عمل را می توان به عنوان یک نوع بار دادن دندانه ای تصور نمود.

ماشین های خان کشی

ویژگی های روش های خان کشی بر ماشین های خان کشی تطیق داده شده اند. چنان چه اشاره شد چون حرکت پیشروی وجود ندارد میله خان کشی به عنوان یک ابزار گران قیمت کلیه کارهای براده برداری را در یک کورس کاری انجام می دهد. در نتیجه میز کشش بایستی بعد از هر کورس خان کشی ثابت بماند تا بتوان قطعه کار تمام شده را خارج نمود ( بطور مثال مخزن تعویض ). علاوه بر این برای خان کشی حتما یک ماده خنک ساز نیز لازم است و نیروی کشش بایستی توسط سوپاپ های اطمینان محدود شود تا ابزارهای خان کشی زیاده از حد بارگذاری نشوند.

ماشین های خان کشی در طرح های ساختمانی افقی و عمودی طراحی شده اند.

ماشین های خان کشی افقی 

علاوه بر امکان تهیه ارزان قیمت این نوع ماشین ها دارای این امتیاز نیز هستند که داخل و خارج قطعات پیچیده (اشکال ۴-۱ و ۵-۱ ) را می توان توسط آن ها خان کشی نمود. اما اشکال آن ها نیاز به فضای زیاد آنها است.


خان کشی داخلی و خارجی شکل ۴-۱


یک ماشین خان کشی داخلی شکل ۵-۱

ماشین های خان کشی عمودی 

یک نمونه از این نوع ماشین ها در شکل ۶-۱ نشان داده شده است. ماشین های خان کشی عمودی دارای امتیاز نیاز به فضای کمتر اند. امتیاز دیگر آنها امکان تدارک خوب قطعه کار و تغذیه مواد خنک ساز است. ولی اشکال آنها قیمت بالا و محدودیت ابعاد قطعات کار است. اما به کمک یک میز قطعه خان کشی خارجی نیز امکان پذیر است.


سیستم خان کشی عمودی شکل ۶-۱

نوع ساختمانی دو ستونی نشان داده شده در شکل ۶-۱ که ماشین خان کشی دو قلو نیز نامیده شده ، در مقایسه با انواع یک ستونی دارای این امتیاز اند که میز کشش توسط نیروی تراش بارگذاری نمی شود. محرکت اصلی ماشین های خان کشی امروزه هیدرولیکی است، بطوری که نه تنها می توان با سرعت پیوسته ماشینکاری کرد، بلکه ایجاد اطمینان در مقابل خطر اضافه بارگذاری نیز بطور خیلی ساده امکان پذیر است. موتورهای جریان یکسو برای ماشین ها با کورس های بلندتر به عنوان بسته های محرکت الکترومکانیکی بخوبی مناسب اند.

نمونه پروژه های آماده

دریافت آنی
پشتیبانی 24 ساعته
درگاه پرداخت آنلاین
امکان دریافت مجدد
دارای نماد اعتماد